Om “Som spor af solsorte i dagslys” (dansk)

Som spor af solsorte i dagslys

”Som spor af solsorte i dagslys” handler om billeder. Om erindring og fortidens billeder, om de billeder vi ser når vi bevæger os fremad, og de billeder vi danner os i det samspil, for at gøre netop det.  Mest af alt handler ”Som spor af solsorte i dagslys” om øjeblikkets billeder, om de billeder der opstår i vores indre, når fotografiet eller teksten danner dem, og de er med til at danne grobund for ikke bare vores orientering, men også vores væren i verden.

Det er spor som leder os, som er afledte af vores erindringer, erfaringer og af vores drømme.

”Som spor af solsorte i dagslys” gør brug af gamle offentligt tilgængelige indscannede analoge fotografier og nyligt tilkomne digitale, jeg selv har taget.  Sat sammen i udstillingen “ Som spor af solsorte i dagslys”, i diptykoner, enkeltvis og med korte lyriske tekster søger de at skabe et sammenhængende, æstetisk rum for nærvær og det at blive personligt “rørt”. At blive “rørt” på følelsen af at finde vej og at fare vild, af at gå i stå og af at svæve ud, af at være til sted og at være på vej.

På den måde ønsker “ Som spor af solsorte i dagslys” ved hjælp af en aktivering af billedmediet og billedsproget som kulturelle og historiske fænomener, at være en både engagerende, bevægende og en generøs udstilling.

”Som spor af solsorte i dagslys” refererer også til vores samtidige billedkultur, søger at sætte den på spidsen ved at inddrage billeder der er taget i en anden tid, og billeder der taget nu befinder sig i feltet for det hurtige digitale, og digitalt delte og så det mere tingsliggjorte printede og indrammede billede.

Det er ikke det analoge eller det digitale, det autentiske eller det kopierede der er mere rigtigt, det væsentlige er de spor vi følger og de spor vi skaber, alt sammen i en kultur hvor billedet og teksten, historien, retningen og drømmene er rammerne vi konstant må både bryde og vedligeholde.

 

Nikolaj Callesen, februar 2016.